info@galimed.sk +420 602 128 364

Fotovoltaika

Čo je to fotovoltická elektráreň a ako pracuje?

Funkcia fotovoltaického (ďalej len FV) systému je známa již nekolko desiatek rokov. Svetlo dopadajúce na povrch fotovoltického panela je premenené na elektrinu. Tento jav sa odohráva v kremíkových fotovoltických článkoch, ktorými sú fotovoltické panely pokryté. Vzájomným pôsobením slnečného žiarenia a hmoty článku dochádza k pohlcovaniu fotónov a uvoľňovaniu elektrónov. V polovodiči tak potom vzniká elektrická energia, ktorá je odvádzaná zo solárneho článku cez menič napätia, ku spotrebiču alebo do rozvodnej siete. Ide o čistú, ekologicky vyrobenú elektrickú energiu.

Fotovoltika - Vaša zelená energia

Fotovoltika - čistá energia. Elektrina vyrobená pomocou fotovoltaiky je jedna z najčistejších druhov energie,
ktorú je človek schopný vyrobiť. Fotovoltická elektráreň neprodukuje žiadne škodlivé látky do ovzdušia,
neprodukuje hluk a dokonca nepotrebuje ani zložitú údržbu.

Ekologické riešenie: Pri výrobe elektrické energie „zo slnka“ nevznikajú oxidy síry.

Fotovoltika je nenáročná na údržbu - počas celej doby životnosti fotovoltaických panelov (cca 30 rokov) si vyžadujú fotovoltické systémy len minimálnu údržbu. Nové technológie z odvetvia fotovoltiky naviac znižujú energetickú náročnosť na výrobu kremíkového ingotu, článku a panelu samotného. Podľa výskumov uverejnených v slovenských médiách je energetická (nie ekonomická) návratnosť fotovoltickej elektrárne približne 10 - 15 rokov (zahŕňa nielen výrobu panela, ale aj náklady na inštaláciu). Bolo by ekologicky nezodpovedné pri dnes už dostupných technológiách z odboru fotovoltiky nevyužiť nevyčerpateľný energetický potenciál, ktorý nám Slnko ponúka. Jeden kilowatt, cca 8 metrov štvorcových solárnych panelov, je schopný za rok vyprodukovať v podmienkach Slovenska až 1300 kWh energie. To je približne 2500 kg uhlia, ktoré sa nespáli!

Fotovoltika - energetická budúcnosť

Fotovoltika sa stala veľmi zaujímavou energetickú alternatívou pre budúcnosť. Budúcnosť je energetická sebestačnosť.

Staňte sa aj vy spolutvůrci budúcnosti. Slnko Vám účet nepošle.

Scroll to Top