info@galimed.sk +420 602 128 364

Zelená domácnostiam

Fotovoltaika - dotácie a štátna podpora na Slovensku v r. 2014

Štátna podpora (dotácie) bude od roku 2014 mimo iné aj na malé fotovoltaické elektrárne (fotovoltaické panely). Koncepcia dotácií uvažuje o podpore malých zdrojov, ktoré väčšinu vyrobenej energie spotrebujú v mieste výroby a len mierne prebytky budú dodávať do distribučnej siete. Podpora bude na solárny fotovoltaický systém od 1 kw do 10 kw. Peniaze určené na podporu budú z eurofondov.

Od roku 2014 do roku 2020 by na tento účel mohlo ísť celkovo 100 miliónov eur.

Aktuálna informácia:

Dotácie z EÚ na inštalovaný 2-10 kW FV zdroj v očakávanej výške 1 500,- EUR, budú platiť na inštalácie prevedené až po 01. 07. 2014.
Žiadosti o dotácie bude potrebné po 01. 07. 2014 adresovať na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava).

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-6026/podmienky-podpory-vyuzivania-malych-obnovitelnych-zdrojov-energie-budu-zname-v-polovici-roka-2014/
http://www.vlada.gov.sk/podpora-vyroby-energie-z-malych-obnovitelnych-zdrojov/

Podpredseda vlády predpokladá, že do roku 2020 by sa malo na Slovensku nainštalovať takmer 68 tisíc dvojkilowattových obnoviteľných zdrojov a necelých tri tisíc desaťkilowattových zdrojov. Vyrobiť by mali ročne viac ako 163 000 MW energie. "Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu, "konštatoval Vážny.

Na Slovensku bolo k začiatku tohto roka zaregistrovaných 201 malých zdrojov využívajúcich OZE s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov.

Čo je to výkupná cena energie z fotovoltaických panelov?

Výkupná cena je cena, ktorú výrobca elektriny inkasuje od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy (ZSE Distribúcia, E-ON). Predáva sa celý objem vyrobenej elektrickej energie. Výkupná cena je garantovaná na 15 rokov.

Aká bola výkupná cena fotovoltaiky pre rok 2013?

Výška podpory pre výrobu elektriny zo slnečnej energie (do 100 kWh) na rok 2013 je:
Výkupná cena elektriny garantovaná na dobu 15 rokov: 119,11 € za 1 MWh

Výkupná cena fotovoltaiky pre rok 2014

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2014 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:
zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom
Výkupná cena elektriny garantovaná na dobu 15 rokov: 98,94 € za 1 MWh

Scroll to Top